Privacyverklaring

Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder


 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • Huisarts
 • Ziektekostenverzekeraar


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben

Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen (video)bellen of mailen, als dit nodig is om een afspraak te maken of te verzetten of u huiswerk oefeningen te mailen of andere informatie die van nut kan zijn voor uw behandeling.
 • Het in rekening brengen van uw behandeling (declareren) ofwel bij uzelf ofwel bij uw ziektekostenverzekeraar via het EDP van VECOZO.
 • Voor overleg over uw behandeling met andere zorgverleners
 • Voor het samenstellen van een optimaal, op uw situatie afgestemde behandeling en behandelplan.


Hoe lang we gegevens bewaren

Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.


Delen met anderen
Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerkt sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek
Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, gebruikt fucntionele cookies voor een optimale werking van de website.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: a.w.mulder@planet.nl.  Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging
Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via a.w.mulder@planet.nl .


Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Praktijk voor Lichaamswerk, Anja Mulder, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:
Polarisstraat 90

Postcode en plaats:
8303AG, Emmeloord

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
32150750

Telefoonnummer:
06-12107613

E-mailadres:
a.w.mulder@planet.nl