Over mijzelf


 

Vanaf jonge leeftijd ben ik geïnteresseerd in “de mens”. Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd hoe individuele mensen, ondanks tegenslagen, in staat zijn om gelukkig te zijn en te blijven. Hiervoor is bewustwording nodig, o.a. van wie je zélf bent.

In 1980 behaalde ik mijn diploma als oefentherapeut Cesar. Deze opleiding is gericht op het krijgen van bewustzijn over het gebruik van je lichaam, je lichaamshouding, beweging en ademhaling, de hele dag door. Als oefentherapeut Cesar heb ik 20 jaar een praktijk gehad.

In de praktijk merkte ik dat veel lichamelijke klachten een psychische achtergrond hebben en werd ik me steeds meer bewust van de eenheid van lichaam en geest. Daarom ging ik me toeleggen op de behandeling van stress- en spannings- klachten en psychosomatische klachten. Dit zijn lichamelijke klachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak aangetoond kan worden.

In 1999 raakte ik zelf overspannen. Dit was het begin van mijn actieve bewustwordingsproces. In mijn zoektocht naar mijzelf, mijn drijfveren en beweegredenen, heb ik m’n “innerlijke ik” steeds meer ontdekt.

De Rebalancing Opleiding die ik van 2000 tot 2003 volgde, was bij deze zoektocht erg ondersteunend. In deze opleiding kreeg ik de vaardigheden om diepere gevoelslagen van anderen en mezelf te onderzoeken. Zo kwam ik meer en meer bij mijn kern: in je gevoel ben je het dichtst bij jezelf. Dit is wat men een bewustwordingsproces noemt, waarbij veel gevoelens zich aan kunnen dienen.

In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Bodymind Opleiding, de opleiding voor Lichaamsgeoriënteerde Psychotherapie. Met deze opleiding heb ik nog meer handvaten gekregen om mensen te begeleiden in bovengenoemd bewust-wordingsproces.
Ook heb ik in 2011 mijn psychologische kennis en inzicht vergroot met het behalen van het Europees Certificaat Psychotherapie.

In 2011 ben ik ook weer teruggekeerd naar mijn basis: de oefentherapie Cesar, door me te verbijzonderen als Psychosomatisch Oefentherapeut.

Ik heb inmiddels meer dan 30 jaar een praktijk en ik haal nog steeds veel voldoening uit het werken met mensen.