Lichaamsgerichte Psychotherapie


 

De basis voor deze therapie werd gelegd door Wilhelm Reich. Hij was de eerste psychotherapeut die het lichaam als uitgangspunt nam voor de therapie.

Hij ontdekte dat vrijwel iedereen als kind pijnlijke ervaringen opdoet: je wordt afgewezen of je gedrag wordt afgekeurd. Gevolg is dat het kind en later de volwassene zich afschermt van de realiteit door een pantser om zich heen te bouwen. Een pantser dat bestaat uit chronisch aangespannen spieren, waardoor de energiehuishouding en de ademhaling geblokkeerd wordt.

Dit lichamelijke pantser maakt, dat we ons gevoel inhouden en onderdrukken. Het vormt een afscheiding tussen onze binnen- wereld en de buitenwereld.
Het vrije contact met de buiten- wereld wordt erdoor verstoord. Dit afschermen gebeurt meestal onbewust. We hebben de neiging om dit patroon van afschermen ons hele leven te blijven doen, als gewoonte.

De therapie richt zich op het vrij maken van de geblokkeerde ademhaling en chronische spierspanningen. Hierdoor kunnen vroegere ervaringen en ingesleten reactiepatronen, oude boosheid, verdriet en pijn worden vrijgemaakt, losgelaten en geïntegreerd.

Vanuit de aldus verkregen vrijheid en met behulp van ons volwassen bewustzijn en de verkregen emotionele vaardigheden kunnen we nu gaan kiezen of we ons willen pantseren of de wereld en de ander open tegemoet willen treden.

Afhankelijk van wat er op het moment bij de cliënt op de voorgrond aanwezig is, werk ik met technieken uit o.a. bio-energetica, Transactionele Analyse, ademwerk en Gestalt. Voor meer info: www.sblp.nl.